Binnenlands nieuws

Vind hier het actuele binnenlands nieuws van dit moment. Dit is gelijk aan de informatie op teletekst nu.

'Ik kreeg een 8 voor een vak dat ik nooit gevolgd heb'

"In eerste instantie dacht ik dat het een grapje was", zegt Max over het moment dat hij hoorde dat de examens van VMBO Maastricht ongeldig waren verklaard. "Maar mijn telefoon bleef maar trillen en ik had 400 appjes in de groepsapp. Toen dacht ik dat het misschien toch zo was en heb ik een docent gebeld. 'Vertel me alsjeblieft dat het niet waar is', zei ik. Maar toen zei ze: 'helaas wel.'"

Volgens Max was het vorig jaar op school een "heel grote puinhoop" met het samengaan van het PortaMosana College en het Sint-Maartenscollege. "Er was veel lesuitval, geen boeken, geen docenten, weinig les. Dan ging ik om kwart over acht naar school en was ik om negen uur alweer thuis omdat de rest van de dag de lessen uitvielen."

Als voorbeeld noemt hij het 'spookvak' 2D- en 3D-vormgeving dat hij volgde. "Toen ik de eerste keer naar die les ging was er geen docent. De keer daarop ook niet. De teamleider zou het uitzoeken. Ik heb daar nooit meer iets van gehoord en nooit ook maar een les gevolgd. Maar aan het einde van de rit had ik toch een 8 op mijn eindlijst. Ik vind het geen probleem, maar dat kan eigenlijk niet."

Verslaggever Joris van Poppel ging langs bij Max en zijn (boze) moeder:

Ook Sema beaamt dat. "Die hele school is een puinhoop. Ik heb vorig jaar een half jaar geen les gehad in Nederlands en biologie omdat er geen docent was." En dit jaar was er voor Engels pas twee maanden voor het examen een docent gevonden. "Dus we hadden voor het examen pas twee van de acht hoofdstukken gehad."

Cijferlijst

Sema, die voor alle 354 gedupeerde leerlingen zegt te spreken, stelt dat de leerlingen er niets aan kunnen doen. "Een maand voor de examens kregen we allemaal onze PTA-lijst (de cijferlijst van het schoolexamen) en die moesten we door onze ouders laten ondertekenen en terugsturen. Daarop stond dat de school ermee akkoord gaat met dat je het centraal schriftelijk eindexamen gaat doen."

Ook Max vindt dat de leerlingen geen blaam treft. "Als er geen docent is, krijg ik geen stof en als ik geen stof heb kan ik geen toets maken en dan is mijn PTA dus ook niet compleet. Dan vind ik niet dat je ons kan afrekenen op iets dat helemaal niet onze schuld is."

Roby is ook een van de gedupeerde leerlingen. "Ik was helemaal in shock. Ik heb zo mijn best gedaan en dan is dit het resultaat", zegt ze tegen de NOS.

Ze heeft een brief gestuurd aan de inspectie waarin ze vertelt hoeveel moeite ze heeft moeten doen om examen te kunnen doen. "Ik ben de afgelopen twee jaar erg ziek geweest, en weinig op school geweest." In die periode is ze negen keer geopereerd. Met hulp van een begeleider, haar ouders en bijles heeft ze toch examen kunnen doen in drie vakken. "Dit was voor mij een persoonlijke overwinning na alle pijn, ellende en verdriet", schrijft ze aan de inspectie.

Boven op al deze problemen werd ook nog eens vlak voor haar examens kanker geconstateerd bij haar moeder. "Toen ik examen deed, lag mijn moeder in de PET-scan. Ik denk dat je wel begrijpt wat dit met een kind doet."

Ze was dan ook blij verrast dat ze vorige week te horen kreeg dat ze voor haar drie vakken was geslaagd. "Ik was zo ongelooflijk trots op mijn familie, ouders en natuurlijk mijzelf dat ik dit ondanks alle ellende heb kunnen bereiken."

Nu haar examens ongeldig zijn geworden moet ze volgend jaar in zes vakken eindexamen doen "en dat is voor mij heel erg zwaar". Het ergste vindt Roby het nog dat de scholieren die er niets aan kunnen doen nu gestraft worden voor fouten van de schoolinspectie en het schoolbestuur. "Straf de schuldigen, maar niet al deze kinderen", schrijft ze de inspectie.

Geen leuke vervolgopleiding

Het college van bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs waar het Maastrichtse VMBO onder valt, roept minister Slob op de beslissing van de Onderwijsinspectie terug te draaien. "Dit besluit is niet in het belang van de kinderen", zegt voorzitter André Postema. "Bestraf ons, niet de leerlingen." Tientallen ouders hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.

Ook Max en Sema hopen dat de minister ingrijpt en de examens alsnog geldig verklaart. "Het is wel heel erg balen", zegt Max. "Ik had een leuke vervolgopleiding gevonden in Eindhoven en daar had ik heel veel zin in. Zonder diploma kan ik niet naar die opleiding toe."

Bron: NOS.nl Meer...

Voetballers 'voelen zich een beetje thuis' op WK voor adoptiekinderen

In Vianen was vandaag het WK AdoptieKids. Bijna duizend geadopteerde kinderen deden mee aan een voetbaltoernooi, waarbij ze speelden voor het land waar ze zijn geboren. Dat resulteerde in 34 verschillende landenteams.

Het toernooi werd dit jaar voor de negende keer gehouden en is ooit bedacht om geadopteerde kinderen in Nederland bij elkaar te brengen. "Je voelt je eigenlijk een beetje thuis als je je landgenoten ziet", zegt een van de deelnemers.

Hieronder zie je hoe de kinderen het WK AdoptieKids beleefden:

Meer weten over het WK voetbal in Rusland? Dan vind je hier het laatste nieuws.

Bron: NOS.nl Meer...

Geadopteerde kinderen spelen eigen WK-toernooi

Nederland doet dit jaar niet mee met het WK in Rusland. Maar in ons eigen land wordt ook een WK gespeeld, namelijk door geadopteerde kinderen.

34 landen

Bijna 1000 kinderen doen mee aan het voetbaltoernooi uit 34 landen. De kinderen spelen voor het land waar ze zijn geboren.

Adoptie

Het toernooi is bedacht zodat geadopteerde kinderen elkaar kunnen ontmoeten. In de klas zijn ze vaak de enige, maar tijdens dit toernooi zijn ze met velen die hetzelfde hebben meegemaakt.

Het kampioenschap voor adoptiekinderen wordt dit jaar voor de negende keer gehouden.

Bron: NOS.nl Meer...

Zelf doen Jehovah's Getuigen hun deur ook niet echt open

De deur van de Jehovah's Getuigen staat dit weekend wagenwijd open. Het jaarlijkse congres van de gemeenschap is vrijdag begonnen en zowel leden als niet-leden zijn welkom. Een groot contrast met hoe Jehovah's Getuigen normaal met de buitenwereld omgaan.

Ja, ze komen bij je aan de deur om met je te praten over het (volgens hen) ware geloof. Andersom zijn ze minder praatgraag, als jij vragen stelt over dingen waar ze het liever niet over hebben.

Dat merkten we toen we de video hieronder wilden maken. Daar vertelt Rick (26) zijn verhaal. Hij was zijn leven lang lid van de Jehovah-gemeenschap. Tot vorig jaar, toen hij een beslissing nam met grote gevolgen: hij stapte eruit. En omdat Getuigen geen contact meer mogen hebben met uitgesloten leden, verloor hij het contact met zijn ouders, zus, de rest van zijn familie en zijn vrienden.

Bekijk de korte NOS op 3-documentaire: Over de drempel.

In de video doet nu alleen Rick zijn verhaal. Ons oorspronkelijke idee was om naast het verhaal van Rick ook het verhaal van een Getuige die nog wél actief is in de gemeenschap op te tekenen.

We zochten contact met jonge Getuigen die met ons over hun geloof wilden praten, maar zodra we vertelden dat we ook met ex-leden zouden praten, ging de deur dicht.

Ook op het Jehovah-hoofdkantoor in Emmen kwamen we niet veel verder. Toen we daar vertelden dat we bezig waren met een video over Jehovah's Getuigen, maar vooral ook over ex-getuigen, stopte de medewerking.

Ons verzoek "paste niet in het mediabeleid" en de persafdeling zei: "We voelen ons toch niet helemaal op ons gemak bij het door u beschreven format." Op de vraag waarom ze zich niet op hun gemak voelden, kregen we als antwoord dat "verdere uitleg niet zo heel veel zin heeft".

De houding van de Jehovah-gemeenschap verbaast Wim de Goeij niet. Hij stapte er meer dan 25 jaar geleden uit en begon de kritische site De Wachttorenkijker. "Jehovah's willen de controle houden, alles moet op hun eigen manier. De organisatie wil de buitenwereld buiten houden."

Wereldwijd zijn er meer dan 8 miljoen Jehovah's Getuigen. In Nederland zijn dat er volgens de organisatie zo'n 30.000. Jehovah's Getuigen geloven in een almachtige God, Jehovah. De Bijbel is hun leidraad, al hebben ze er een eigen vertaling van gemaakt. Van Jehovah's Getuigen wordt onder meer verwacht dat ze langs de deuren gaan om niet-gelovigen te benaderen. Veldwerk, in Jehovah-jargon.

Als we wél actieve Getuigen hadden kunnen spreken, dan nog zouden we geen eerlijk verhaal horen, vermoedt De Goeij. "Je kunt alles vragen: je krijgt altijd een perfect plaatje, nooit wat er in iemands hoofd zit. Een Getuige laat nooit het achterste van zijn tong zien. Alles wat afwijkt van wat de gemeenschap wil uitstralen, kan consequenties hebben."

De Goeij twijfelde al langer over het geloof, maar bleef het verdedigen. Toen iemand hem vroeg waarom Jehovah's geen verjaardagen vieren, antwoordde hij dat dat zo in de Bijbel staat. "Ik werd er misselijk van. Je bent zo zwaar geprogrammeerd om politiek correcte antwoorden te geven. En dat was dan nog gewoon een vraag in een een-op-eengesprek. Moet je nagaan als er een camera op had gestaan. Dan denk je wel tien keer na voordat je iets zegt."

Seksueel misbruik

Of Jehovah's Getuigen nu wel of geen kritische vragen willen van de buitenwereld, de laatste maanden kunnen ze er niet omheen. Er zijn sinds eind vorig jaar zo'n 300 meldingen van seksueel misbruik binnen de gemeenschap, maar de Jehovah's weigeren mee te werken aan onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen.

Volgens Rick is dat ook weer kenmerkend voor de gemeenschap. "Jehovah's Getuigen geloven heel erg in het feit dat rechtbanken van satan zijn en dat die het toch niet goed snappen. Ze vinden dat hun eigen rechtbanken, 'comitézaken' zoals ze dat noemen, voldoende zijn om de zaken te beoordelen."

De Goeij verbindt het thema van het congres van dit jaar, 'Wees moedig', deels aan de ophef rondom het seksueel misbruik. "Omdat de gemeenschap meer in de publiciteit staat, wordt de laatste tijd steeds meer tegen de leden gezegd dat de boze buitenwereld tegen hen is. Leden moeten moedig zijn."

De congressen zijn bedoeld om de boel bij elkaar te houden en het saamhorigheidsgevoel aanwakkeren, zegt De Goeij. "Het moet de boze buitenwereld buiten houden."

Bron: NOS.nl Meer...

Bestuur vmbo-scholen Maastricht: minister draai besluit terug

Dat 354 eindexamenleerlingen van twee vmbo-locaties in Maastricht hun diploma niet krijgen omdat ze geen centraal eindexamen hadden mogen doen, is een erg verregaande beslissing. Dat zegt André Postema, de voorzitter van het College van Bestuur van het Limburgs Voortgezet Onderwijs waaronder de twee scholen vallen. Hij roept minister Arie Slob (Voortgezet Onderwijs) deze beslissing van de Onderwijsinspectie terug te draaien.

"Het is het ergste wat leerlingen en een school kan overkomen en ik begrijp dat de Inspectie haar werk moet doen, maar dit gaat wel heel ver. Dit besluit is niet in het belang van de kinderen. Bestraf ons, niet de leerlingen."

Advocaat in de arm

Het bestuur wil dat de minister zijn discretionaire bevoegdheid - waarbij hij naar eigen inzicht kan handelen - aanwendt en het centraal examen, "waar niets mis mee is", gewoon handhaaft. "Wij kunnen dan samen met de leerlingen de ontbrekende onderdelen van het schoolexamen repareren."

De leerlingen van de twee scholen, het Sint-Maartenscollege en het Porta Mosana College, bleken achterstanden bij de schoolexamens te hebben opgelopen en hadden daarom niet mogen deelnemen aan het centraal schriftelijk eindexamen. Dat gebeurde toch en veel leerlingen gingen er intussen van uit dat ze geslaagd waren.

Tientallen ouders van gedupeerde leerlingen hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen.

Vervolgonderwijs

Minister Slob laat weten dat het prioriteit nummer één is "om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen alsnog een diploma kunnen halen". "Per leerling is dat maatwerk", zegt Slob. Hij wil er nu geen generieke uitspraken over doen. "We laten de inspectie eerst haar werk doen."

Midden volgende week verwacht Slob meer duidelijkheid over de mogelijke oplossingen. "Voorop staat dat deze leerlingen een diploma kunnen halen, dat de waarde heeft die we daarvan mogen verwachten en dat hen goed voorbereidt op een vervolgstudie en op werk."

"Het zou ons helpen als de minister besluit om de centrale examens te laten staan, zodat die niet over hoeven voor de leerlingen die dat met goed gevolg hebben afgelegd. Pak ze dat nou niet af. Het zou wel heel zuur zijn als de leerling nu bestraft wordt door de fouten van de school." Waar de school fouten heeft gemaakt wil hij dat oplossen. "Dat zullen we inzichtelijk doen."

Woede van ouders

Postema begrijpt de woede van de ouders, ook omdat er in het verleden al veel is geklaagd. "Ja, dat bevestig ik. We hebben daar echt ons best voor gedaan, maar we moeten kijken waar het fout is gegaan. We moeten met vier ogen kijken. Zorgvuldigheid gaat boven alles."

Sommige leerlingen kunnen in augustus opnieuw examen doen, maar voor het overgrote deel van hen geldt dat niet.

Bron: NOS.nl Meer...

Het binnenlandse nieuws

U leest hier binnenlandse nieuws. Of het nu gaat om teletekst, het Journaal of internet. Bekijk de actuele ontwikkelingen op het gebied van economie, binnenlands nieuws, buitenlands nieuws, wetenschap en sport.

Direct naar de volgende onderwerpen van NOS.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de vermelde bronnen. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de verantwoordelijkheid ligt bij de vermelde bron. Weergave van deze informatie is in het kader van de vrijheid van nieuwsgaring. Zie onze disclaimer en bepalingen over auteursrecht voor meer informatie.

Dossiers

Schuldencrisis
Kredietcrisis
Onrust Midden-Oosten
Strijd tegen terrorisme
Japan aardbeving

Al het nieuws

Het nieuws

Wat zijn de actuele nieuwsberichten? Meer…

Nieuwszenders

Welke nieuwszenders hebben het laatste nieuws? Meer…

Nu

Wat is het nieuws van dit moment? Meer…

Laatste nieuws