Buitenlands nieuws

Vind hier het actuele buitenlands nieuws van dit moment. Dit is gelijk aan de informatie van het TV-nieuws en teletekst. Lees hier het buitenlandse nieuws en kijk wat er op de buitenlandse teletekst is te zien.

Plan B van May is eigenlijk gewoon haar plan A

In het Verenigd Koninkrijk was het vandaag de dag van plan B. Toen haar plan vorige week overtuigend werd weggestemd, kreeg premier Theresa May drie dagen om met een nieuw plan te komen. Vanmiddag sprak ze het het Britse Lagerhuis toe en al snel bleek dat haar plan B eigenlijk gewoon haar plan A is.

May liet weten dat ze de voorwaarden van de zogenoemde backstop nogmaals met de EU gaat bespreken. Verder zei de premier tegen het parlement dat inwoners uit EU-landen die na de brexit in het Verenigd Koninkrijk willen blijven, geen registratiekosten van 65 pond hoeven te betalen.

May houdt verder dus grotendeels vast aan haar oude plan. Wat is de strategie hierachter en is het strategie? We spreken met correspondent Tim de Wit in Londen. Brexit-expert Rem Korteweg is te gast. Bekijk hieronder de gesprekken:

Bron: NOS.nl Meer...

Omstreden EU-auteursrechtenregels (artikel 13) lopen vast in laatste fase

Tegenstanders van nieuwe, strenge auteursrechtenregels in de EU kunnen weer een heel klein beetje hoop hebben. Plotselinge onenigheid tussen de voorstanders van de wetgeving dreigt voor uitstel en misschien zelfs afstel te zorgen. Als er niet snel een oplossing komt, begint het hele debat na de Europese verkiezingen opnieuw.

Het klinkt misschien als een stoffig, saai dossier, artikel 13 van de EU-auteursrechtenwetgeving, maar op internet maken veel mensen zich er druk over. Kinderen vrezen het einde van hun Broederliefde-fanaccount, jongeren denken dat hun memes verboden worden en ook Facebookfilmpjes met een muziekje eronder kunnen door artikel 13 worden geblokkeerd.

Dat zit zo: de nieuwe Europese regels schrijven voor dat platforms als Facebook en YouTube moeten betalen voor alles wat op hun website wordt geplaatst. Zo krijgen makers van muziek, films en teksten die door auteursrechten zijn beschermd toch nog geld voor inhoud die mensen gratis online zien.

Betalen de platforms niet, dan moeten ze de inhoud blokkeren. Tegenstanders van de wet vrezen voor het einde van het vrije internet. Filtersoftware moet bepalen of iets wel of niet geplaatst mag worden. De platforms zeggen dat ze die filters streng zullen afstellen, om zeker te zijn dat ze geen boete krijgen. Mogelijk worden daardoor ook muziek of films geblokkeerd, waarop helemaal geen auteursrecht zit.

Tweestrijd

Het is een tweestrijd: de artiesten die geld willen krijgen voor hun werk tegen de internetbedrijven die geen inhoud willen blokkeren. De meeste landen kozen tot nu toe voor de artiesten, maar het overleg loopt nu vast op n punt: wie moet zich aan deze nieuwe wetten gaan houden? Zijn dat alleen internetgiganten als Facebook en Google of ook de kleinere internetbedrijven?

Nederland, Duitsland en een aantal andere landen willen nu een uitzondering voor kleine bedrijven. Die zouden de filtersoftware niet kunnen betalen. Maar Frankrijk eist dat ook kleine bedrijven onder de wetgeving vallen. Zie daar de patstelling.

Dat is geluk voor de artikel 13-tegenstanders. Zij dachten dat hun strijd al verloren was, maar krijgen nu toch nog een kans. In mei zijn er Europese verkiezingen en het Europees Parlement moet nog voor die tijd hebben ingestemd met de nieuwe wetgeving. Gebeurt dat niet, dan zijn er eerst verkiezingen en moeten de wetten daarna door een nieuw parlement worden goedgekeurd, met nieuwe mensen die de wetten eerst nog moeten bestuderen. Dat betekent al snel een jaar uitstel en misschien wel afstel.

Een bij de onderhandelingen betrokken diplomaat schat de kans op een deal op zo'n 50 procent. Komt er en akkoord, dan hebben de tegenstanders alsnog pech. Begin februari zitten de landen waarschijnlijk nog n keer om de tafel.

Bron: NOS.nl Meer...

Gigantische ongelijkheid tussen rijk en arm, maar extreme armoede neemt af

Het zijn confronterende cijfers waar Oxfam Novib vandaag mee kwam. De 26 rijkste mensen op aarde hebben samen meer vermogen dan de armste helft van de wereldbevolking, 3,8 miljard mensen.

De rijkdom in de wereld is extreem scheef verdeeld en daar moet volgens de ontwikkelingsorganisatie wat aan veranderen. Wat betekenen deze cijfers in de praktijk? We zetten het op een rijtje.

Die 26 rijksten komen vooral uit Amerika en China. En de arme helft van de wereldbevolking leeft vooral in Sub-Sahara-Afrika en in Azi, met name in India.

Gezamenlijk heeft de armste helft van de wereld 1370 miljard dollar aan vermogen. Die 3,8 miljard mensen bezitten dus gemiddeld per persoon 360 dollar. Dan gaat het om het geld dat iemand heeft plus de waarde van zaken als een huis en land, minus schulden.

Rijken rijker, maar armen ook armer?

De kloof tussen arm en rijk is immens. Maar dit betekent niet dat de armen steeds armer worden. In het rapport heeft Oxfam Novib het vooral over de verschillen in vermogen tussen arm en rijk. Maar vermogen is eigenlijk het geld dat je overhoudt als je al je uitgaven al gedaan hebt.

Eigenlijk is het inkomen van mensen een belangrijkere maatstaf voor de armoede op de wereld. En in dat opzicht is de situatie de afgelopen tientallen jaren fors verbeterd.

De meest gangbare definitie van extreme armoede wereldwijd is: rondkomen van minder dan 1,90 dollar per dag. Het gaat dan om een dollar die jaarlijks wordt gecorrigeerd voor inflatie en wisselkoersen. In 1990 leefde nog 36 procent van de wereldbevolking onder die armoedegrens, in 2015 was dat spectaculair gedaald naar 10 procent.

De Wereldbank hanteert ook nog twee hogere armoedegrenzen, van 3,20 en 5,50 dollar per dag, voor wat welvarender landen. En er vallen ook steeds minder mensen wereldwijd onder die twee grenzen.

Maar of je nou naar vermogen of inkomen kijkt, de verschillen in welvaart vertalen zich in onder meer grote gezondheidsverschillen. Zo is de levensverwachting in de rijkste buurten van de Braziliaanse miljoenenstad Sao Paulo bijvoorbeeld 79 jaar. In de armste buurt van dezelfde stad is dat maar 54 jaar. En in Nepal heeft een kind uit een arme familie een drie keer zo hoge kans om voor de vijfde verjaardag te sterven als een kind uit een rijke familie.

Ook is er sprake van extreem ongelijke kansen. Zo heeft in Kenia een jongen uit een rijke familie een kans van een op drie om na de middelbare school door te studeren. Een meisje uit een arme familie heeft maar een kans van een op 250.

Door die ongelijkheid kunnen getalenteerde kinderen niet tot bloei komen. "Briljante potentile doktoren, leraren en ondernemers houden zich nu bezig met het houden van geiten en het halen van water", aldus Oxfam Novib.

Meer belasting, onderwijs en zorg

Volgens Oxfam Novib is de oplossing voor ongelijkheid 'simpel': Overheden moeten meer belasting heffen op vermogens, hoge inkomens en bedrijfswinsten. En dit geld moeten ze vervolgens besteden aan gezondheidszorg en onderwijs, want daar hebben vooral de armste mensen veel aan.

Als de rijkste n procent een half procent meer belasting zou betalen op vermogen, dan heb je genoeg geld voor onderwijs voor alle 262 miljoen kinderen zonder een opleiding en ook voor zorg om het leven van 3,3 miljoen mensen te redden, zegt Oxfam Novib.

Van alle belasting wereldwijd komt nu maar 4 procent van vermogensbelasting. En in de rijke landen is het hoogste belastingtarief voor inkomens gemiddeld gedaald van 62 procent in 1970 naar 38 procent in 2013. In ontwikkelingslanden is de hoogste inkomstenbelasting gemiddeld slechts 28 procent.

Gratis

Om de situatie echt te verbeteren, zou gezondheidszorg en onderwijs geheel gratis moeten worden aangeboden door overheden, vindt Oxfam Novib. En dat kan volgens de organisatie best, ook in armere landen.

Zo begon Thailand in 2002 met de invoering van gratis gezondheidszorg voor iedereen, gefinancierd door een inkomstenbelasting. Daardoor ging de babysterfte omlaag en daalde het ziekteverzuim. De kosten van dit zorgsysteem zijn relatief laag: 80 dollar per inwoner in 2011. Er is ook nog een private zorgsector, maar meer dan 80 procent van de zorg wordt door de overheid geleverd.

In 1990 leefde nog 55 procent van de wereldbevolking van minder dan 3,20 dollar, in 2015 was dat gedaald naar 26 procent. Het percentage onder de 5,50-dollargrens daalde in dezelfde periode van 67 naar 46 procent.

Maar ja, nog steeds heeft dus bijna de helft van de wereldbevolking dagelijks minder dan 5,50 dollar te besteden. En dat is wrang, als tegelijkertijd de rijkste mens op aarde (Jeff Bezos) 112 miljard dollar bezit.

Bron: NOS.nl Meer...

'Eeuwenoude' Schotse steencirkel blijkt zo'n 20 jaar oud

Een steencirkel in Schotland waarvan werd aangenomen dat die duizenden jaren oud was, blijkt in werkelijkheid hooguit twintig jaar. Een boer heeft 'het monument' in de jaren 90 van de vorige eeuw gemaakt als replica.

De cirkel met liggende stenen in het dorp Leochel-Cushnie in Aberdeenshire werd sinds de ontdekking al beschouwd als a-typisch - door de relatief geringe afmeting van de stenen en de bescheiden doorsnee - maar er werd toch opgetogen op de vondst gereageerd en uit de hele wereld was er belangstelling voor.

De huidige eigenaar van de grond had de steencirkel onder de aandacht gebracht van de historici en archeologen. Deskundigen van de organisatie Historic Environment Scotland en de regionale archeologische dienst bestempelden de steencirkel vervolgens als authentiek.

Na verloop van tijd meldde de oude eigenaar zich en die gaf aan dat hij de cirkel in de jaren 90 had gemaakt. De Historic Environment Scotland en de regionale archeologische dienst waren eerst teleurgesteld, maar inmiddels zien ze vooral de zonnige kant van het verhaal.

'Geweldige aanwinst voor het landschap'

Volgens de historici en archeologen laat de replica zien dat de lokale gemeenschap heel goed op de hoogte is van dit type monumenten en er ook zo op gesteld is dat ze die willen en kunnen kopiren.

Een woordvoerder zegt: "Ik hoop dat de steencirkel blijft staan en dat mensen ervan genieten. Hoewel de cirkel niet oud is, is de locatie fantastisch en een geweldige aanwinst voor het landschap."

Lastig te dateren

Cirkels zoals deze, met liggende in plaats van staande stenen, zijn vaak 3500 tot 4500 jaar oud. Ze komen alleen voor in het noordoosten van Schotland. Ze zijn door deskundigen lastig te dateren. Alle vondsten worden daarom goed gedocumenteerd. De archeologen willen geen enkele steencirkel over het hoofd zien, ook als ze later nep blijken te zijn, zegt de woordvoerder.

En, voegt hij eraan toe: "We verwelkomen elke melding van een nieuwe, moderne reconstructie van monumenten, vooral als die zo vaardig zijn geconstrueerd als deze cirkel."

Over de functie van de steencirkels is weinig bekend. Mogelijk hadden ze een religieuze achtergrond, maar er zijn ook speculaties over een kalenderfunctie of dat ze verwezen naar astronomische verschijnselen.

Bron: NOS.nl Meer...

Zweden heeft hoogste CO2-belasting ter wereld, maar werkt het ook?

Hoe krijg je een wereld 'verslaafd' aan fossiele brandstoffen zover dat het overstapt op duurzame alternatieven? En maatregel wordt keer op keer genoemd: een belasting op het uitstoten van CO2. Vandaag kwam GroenLinks met een wetsvoorstel voor een CO2-heffing voor bedrijven.

De theorie is dat als de vervuiler betaalt voor zijn uitstoot dat dat hem stimuleert om over te stappen op alternatieven met minder uitstoot en dus minder kosten. In Zweden hebben ze al 28 jaar ervaring met CO2-belasting. Het land heeft zelfs de hoogste belasting ter wereld op fossiele brandstoffen.

Het leidt tot innovaties. Zo krijgt in een energiecentrale in het zuiden van hoofdstad Stockholm afval een tweede leven. "Wij zien het als een energiebron. Door het afval te verbranden, halen wij de energie eruit", zegt Klas Gustafsson. Hij vertelt dat de uitstoot van CO2 met meer dan de helft is gedaald.

"De belasting was een goede stimulans om over te stappen van fossiele brandstoffen op biomassa en afval", zegt Gustafsson. Zweden telt inmiddels 34 van dit soort centrales: ze leveren warmte aan meer dan 1 miljoen huishoudens. Het bedrijf achter de centrale bouwt ze over de hele wereld. "Afval ruikt voor ons naar geld."

Biogas uit rioolwater

Ook in Hammarby Sjstad speelt afval een belangrijke rol: het wordt gebruikt voor de verwarming van de Stockholmse wijk. De bewoners zitten er warmpjes bij dankzij hun eigen afval. Ook het rioolwater wordt hergebruikt. "Het biogas waar we op koken komt uit onze eigen riolering", vertelt Jrgen Lf trots.

Het afval van de inwoners gaat via een ondergronds buizensysteem naar een verzamelpunt in de wijk. Ook dat leidt tot minder CO2-uitstoot, doordat er minder vrachtwagens in de wijk rijden. Lf wil met andere bewoners de wijk nog groener maken. "Het doel is helemaal fossielvrij."

Zweden voerde de belasting op fossiele brandstoffen in 1991 in. Destijds was er de vrees dat de maatregel de economie zou schaden. Maar dat is niet gebeurd: sinds de invoering van de CO2-belasting groeide de economie met bijna 80 procent. Tegelijkertijd daalde de CO2-uitstoot met een kwart.

"We laten zien dat het te combineren valt: economische groei en welvaart n een verlaging van de uitstoot. In dat opzicht is dit zeker een succes", zegt Susanne Akerfeldt van het Zweedse ministerie van Financin.

'Wereldwijde CO2-uitstoot niet omlaag'

Een wondermiddel is de CO2-belasting echter niet. Henrik Thunman, hoogleraar energietechniek, legt uit dat de opbrengst van de maatregel wordt gebruikt voor de import van biobrandstoffen uit andere landen. Door de CO2-belasting is de vraag naar biobrandstof namelijk explosief gestegen.

Zweden kan die vraag zelf niet aan. "Als gevolg van de CO2-belasting en hoe die is opgezet, hebben wij in Zweden meer geld over voor biobrandstof dan in enig ander land. Dus wordt het hierheen verscheept", zegt Thunman. "Het levert Zweden leuke statistieken op, maar het verlaagt de wereldwijde CO2-uitstoot niet."

Op dat laatste wil Akerfeldt van het ministerie van Financin geen reactie geven. "Dat is een politieke vraag, daar ga ik liever niet op in." Wel zegt zegt ze: "Het is niet per se erg dat wij biobrandstof importeren. Dat hoort ook bij vrije handel."

Biobrandstof van Zweedse bodem komt ondertussen langzaam van de grond. Erik Jakobsonn begon negen jaar geleden met twee andere boerenfamilies een bedrijf dat biobrandstof produceert en distribueert. "Ik begon als boer die ook biobrandstof produceerde. Nu ben ik een biobrandstofproducent met een boerderij."

Hij laat het koolzaad zien dat op zijn land groeit. "De olie die je daaruit haalt, wordt gebruikt als biobrandstof. Dit gaat naar een persfabriek en dan naar een biodieselraffinaderij in zuid-Zweden." Het bedrijf heeft al 55 tankstations in het land. De biobrandstof uit de pomp stoot 70 procent minder CO2 uit.

"De CO2-belasting is een grote factor in dit succes", zegt Jakobsonn. Maar inmiddels is er een kink in de kabel: Zweden heft geen belasting op biobrandstof en de Europese Commissie ziet dat als staatssteun. Tot 2020 blijft Zweden een uitzondering, daarna maakt Brussel mogelijk een einde aan de Zweedse CO2-belasting.

"Ik kan me er natuurlijk zorgen om maken, want biobrandstof is mijn brood", zegt Jakobsson. "Maar aan de andere kant: binnen afzienbare tijd worden wij klimaatneutraal. Met of zonder EU. Dus ik maak me geen zorgen. De weg kan bochtig zijn, maar we weten dat hij hiernaartoe leidt."

Bron: NOS.nl Meer...

Het buitenlandse nieuws

RTL is steeds meer concurrerend met de NOS qua nieuws. Kijk hier naar het laatste nieuws van NOS en RTL, zoals het NOS Journaal en het RTL Nieuws. Bekijk de actuele ontwikkelingen op het gebied van economie, binnenlands nieuws, buitenlands nieuws, wetenschap en sport.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de vermelde bronnen. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de verantwoordelijkheid ligt bij de vermelde bron. Weergave van deze informatie is in het kader van de vrijheid van nieuwsgaring. Zie onze disclaimer en bepalingen over auteursrecht voor meer informatie.

Meer nieuws

Direct naar de volgende onderwerpen van RTL.

Al het nieuws

Het nieuws

Wat zijn de actuele nieuwsberichten? Meer…

Nieuwszenders

Welke nieuwszenders hebben het laatste nieuws? Meer…

Nu

Wat is het nieuws van dit moment? Meer…

Laatste nieuws