Formatie nieuwe regering

De formatie van de nieuwe regering voor Nederland vindt nu plaats. De VVD heeft gewonnen met de verkiezingen op 12 september 2012. Ook de PvdA heeft goed gescoord. Daarom overleggen Mark Rutte en Diederik Samsom nu met elkaar om tot een regering te komen. Dit is het zogenaamde formatieproces. De verwachting is dat ze voor eind 2012 tot een coalitieakkoord komen, waarna kan worden geregeerd met een nieuwe regering.

Actieplan voor betere zorg kwetsbare jongeren

Geen gedwongen afzondering meer, een preventieplan tegen zelfdoding en minder onnodige verplaatsingen van kwetsbare jongeren. Met deze en andere maatregelen moet de gesloten jeugdhulp flink verbeteren, stellen de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een actieplan.

De bedoeling van het plan is dat de hulp voor kwetsbare jongeren verbetert, onder meer door betere ondersteuning thuis en een zorgaanbod dat beter bij de jongeren past. "Alle partijen willen dat kwetsbare jeugdigen, die opgroeien in een gezinssituatie met (mogelijk) kwetsbare ouders, eerder, sneller en beter passende hulp kunnen krijgen."

Door professionals in instellingen op te leiden in zelfdodingspreventie moet het aantal zelfmoorden op korte termijn omlaag. Ook moet er een einde komen aan gedwongen isoleren.

'Stevige eisen aan keten'

Volgens de opstellers van het plan zijn er ook verbeteringen nodig bij wijkteams en de ambulante jeugdhulp. "Uiteindelijk willen partijen voorkomen dat jongeren in de gesloten jeugdhulp terechtkomen. Dat stelt stevige eisen aan de hele jeugdketen."

Naast de nieuwe maatregelen pleiten de schrijvers van het actieplan er ook voor bestaande projecten voor verbetering te versnellen.

Vorige maand sprak Nieuwsuur met de 21-jarige Jason Bhugwandass, die nachtmerries overhield aan de gesloten jeugdzorg:

Bron: Nos.nl Meer...

Nederland kan weinig meer doen tegen verlenging export-WW door Brussel

Nederland zal tegen nieuwe regels van de EU stemmen, die de mogelijkheden verruimen om een Nederlandse WW-uitkering mee te nemen naar een ander EU-land. Maar dat betekent niet dat de verruiming van de baan is: andere landen steunen het voorstel wel, schrijft minister Koolmees aan de Tweede Kamer.

Uit onderzoek van Nieuwsuur bleek eerder deze maand dat veel Poolse arbeidsmigranten in Nederland misbruik maken van de regeling, zoals die nu al bestaat. Ze gaan met behoud van hun WW-uitkering naar Polen om daar werk te zoeken. In de praktijk komt daar niets van terecht, want een Nederlandse WW-uitkering is veel hoger dan een gemiddeld loon in Polen. En controle lijkt er nauwelijks te zijn.

Zes maanden

Nu kunnen arbeidsmigranten hun Nederlandse WW nog drie maanden exporteren naar een ander land. In de nieuwe Europese regels wordt dat hoogstwaarschijnlijk zes maanden. Koolmees vindt dat er dan wel heel erg weinig prikkel is om een baan te zoeken en daarom zal het kabinet niet instemmen met het akkoord dat in de maak is tussen de Europese Commissie, de Europese Raad en het Europees Parlement.

Nederland verzet zich al jaren tegen de verruiming, maar dat heeft onvoldoende effect gehad. Wel komt er een wachttijd van een maand voor het verkrijgen van een WW-uitkering, maar het verlengen van de termijn naar zes maanden heeft Koolmees niet tegen kunnen houden.

Nederland zal bezwaar blijven aantekenen totdat het besluit definitief is, maar zal de slag vrijwel zeker verliezen. "Helaas ziet het er naar uit dat er een meerderheid zal zijn voor de herziening", schrijft Koolmees. Volgens hem kost de extra export van uitkeringen ons land mogelijk 32 miljoen euro per jaar.

Blokkeren geen optie

Nederland zou nog een 'noodremprocedure' kunnen starten om het voorstel te blokkeren, maar dat vindt Koolmees niet proportioneel. Zo'n opstelling zou volgens hem ook negatief kunnen uitwerken op de positie van Nederland in andere Europese dossiers.

Als de verruiming een feit is, neemt de minister wel maatregelen om de negatieve gevolgen ervan te beperken. Hij wil dat het UWV beter gaat controleren of iemand wel recht heeft op WW, nog voordat de uitkering wordt geŽxporteerd.

Bron: Nos.nl Meer...

Rutte gaat zelf kijken hoe het met afhandeling aardbevingsschade gaat

Premier Rutte gaat zich persoonlijk op de hoogte stellen van de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen. Woensdag brengt hij een werkbezoek aan het gebied, laat de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) weten.

Hij zal dan onder meer meelopen met een schade-expert, die bij mensen thuis de schade door aardbevingen opneemt. Ook heeft hij een ontmoeting met commissaris van de koning Paas van Groningen.

Duurzame energie

Het tweede deel van het werkbezoek is gewijd aan de transitie naar duurzame energie. Rutte gaat dan op bezoek bij twee bedrijven in Groningen die afval gebruiken voor het produceren van energie en grondstoffen voor de chemische industrie.

Rutte bracht al eerder werkbezoeken aan het gaswinningsgebied. In het kader van de verkiezingscampagne dronk hij eerder deze maand nog koffie met kiezers op de Grote Markt in de stad Groningen. Daar werd toen tegen zijn komst geprotesteerd.

Bron: Nos.nl Meer...

'Mohammed-rel': geschorste techniekinstructeur boos op Inspectie

De techniekinstructeur die in januari door een vmbo-school in Hoofddorp werd geschorst, is boos op de Inspectie van het Onderwijs omdat hij zelf niet is gehoord in het onderzoek naar deze zaak. Ook op andere punten vindt hij dat het onderzoek tekort is geschoten.

De instructeur verwijt minister Slob dat hij zich achter de conclusie schaart dat de schoolleiding juist heeft gehandeld door de instructeur tijdelijk naar huis te sturen. Ook zou Slob de Kamer onjuist over de zaak hebben geÔnformeerd.

Profeet Mohammed

De techniekinstructeur van het Hoofdvaart College werd in januari tijdelijk naar huis gestuurd, omdat hij in discussie met leerlingen zou hebben gezegd dat de profeet Mohammed getrouwd was met een meisje van acht en dat zo iemand in Nederland als pedofiel wordt gezien.

Kamerleden stelden vragen over de zaak die minister Slob donderdag beantwoordde. Daarin schrijft hij onder meer dat een eerste onderzoek van de inspectie heeft opgeleverd dat "het handelen van bestuur en schoolleiding gelet op de voorgeschiedenis begrijpelijk lijkt".

Geen wederhoor

De advocaat van de instructeur zegt dat zijn cliŽnt door de opmerkingen van Slob is gedupeerd. In een brief aan de Kamer stelt advocaat Wilco Brussee vast dat de inspectie met alle betrokkenen heeft gesproken, behalve met de direct belanghebbende, zijn cliŽnt. Toch neemt de minister in navolging van de inspectie een inhoudelijk standpunt in, zegt Brussee, namelijk dat het begrijpelijk is dat zijn cliŽnt werd geschorst.

Hij wijst erop dat Slob in de beantwoording zelf schrijft dat werkgevers bij incidenten alle betrokkenen moet horen en zorgvuldig moeten handelen. Brussee noemt het wrang dat Slob dat zelf niet doet. De goede naam van zijn cliŽnt is opnieuw bezoedeld, schrijft hij. Hij wil dat de minister zijn informatie aan de Kamer rectificeert en zijn cliŽnt rehabiliteert.

Onjuiste informatie

Brussee zegt ook dat Slob de Kamer onjuist heeft geÔnformeerd. Slob schrijft dat de instructeur niet is geschorst maar een time-out opgelegd heeft gekregen.

Dat er wel sprake is van schorsing zou onder meer blijken uit de brief waarin de instructeur te horen kreeg dat hij was geschorst. "Schorsing bij wijze van ordemaatregel" is het onderwerp van de brief en verderop wordt het tijdelijk wegsturen ook zo aangeduid.

Reactie Slob

Uit de beantwoording van Kamervragen blijkt dat er volgens Slob wel degelijk sprake is van een time-out. Deze time-out heeft volgens de beantwoording van de Kamervragen een voorgeschiedenis die verder gaat dan de recente gebeurtenissen, "die overigens wel de directe aanleiding waren voor de time-out".

Volgens een woordvoerder van Slob kan de minister vanwege personeelsvertrouwelijkheid niet verder op de zaak ingaan. "Het betreft een zaak tussen werkgever en werknemer waar wij noch de inspectie een rol in hebben."

De instructeur en de schoolleiding stonden vorige week tegenover elkaar bij een commissie van beroep. De uitkomst daarvan was dat er bemiddeling wordt ingeschakeld. Als de partijen er niet uitkomen, zal de commissie een uitspraak doen.

Bron: Nos.nl Meer...

FvD-Kamerlid Hiddema neemt Statenzetels niet in

FvD-Kamerlid Hiddema wordt geen lid van de Provinciale Staten. Hij werd vorige week zowel in Friesland als in Limburg met voorkeurstemmen gekozen, maar heeft besloten om af te zien van beide zetels.

"Het is een psychologisch proces, van waar voel ik me het meest thuis? Ik heb een probleem, want ik ben honkvast, maar mijn honk is dat niet. Dat is het dilemma. Ik heb een versplinterde ziel. Ik ben een Fries, maar woon al 40 jaar in Maastricht, waar ik de Leeuwarder Courant ontvang. Ben beide honken veel dank verschuldigd", licht hij zijn besluit toe.

"Onder druk van dit psychologische verwerkingsproces, ben ik tot de conclusie gekomen dat ik die zetels niet kan gaan innemen. Ik kan niet de een de rug toekeren en de ander omarmen. Ik ben innerlijk verscheurd", zegt Hiddema.

Hiddema was lijstduwer voor FvD in beide provincies en ziet zijn besluit niet als kiezersbedrog. "Zo gaat het meestal met lijstduwers, niets bijzonders."

Genoeg mensen

Hij maakt zich verder geen zorgen dat zijn partij onvoldoende kandidaten heeft om alle zetels in te nemen. "Er zijn genoeg mensen om op terug te vallen en ik heb uit de partij nog niet gehoord dat er praktische problemen zijn."

Kandidaten die hun zetel wel willen innemen, moeten in de provincie wonen waar ze op de lijst staan.

"Ik ga ervan uit dat alle kandidaten hun zetels innemen en dat iedereen die moet verhuizen dat ook gaat doen. Zo zit nu een kandidaat in de verhuiswagen op weg naar Lelystad. Zijn bagage is daar al bij hem afgeleverd."

Bron: Nos.nl Meer...

Belangrijkste nieuws

Volg hier het nieuws van alle bekende nieuwsbronnen over het formatieproces van de vorming van een nieuwe Nederlandse regering.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de vermelde bronnen. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de verantwoordelijkheid ligt bij de vermelde bron. Weergave van deze informatie is in het kader van de vrijheid van nieuwsgaring. Zie onze disclaimer en bepalingen over auteursrecht voor meer informatie.

Meer nieuws