Formatie nieuwe regering

De formatie van de nieuwe regering voor Nederland vindt nu plaats. De VVD heeft gewonnen met de verkiezingen op 12 september 2012. Ook de PvdA heeft goed gescoord. Daarom overleggen Mark Rutte en Diederik Samsom nu met elkaar om tot een regering te komen. Dit is het zogenaamde formatieproces. De verwachting is dat ze voor eind 2012 tot een coalitieakkoord komen, waarna kan worden geregeerd met een nieuwe regering.

Kinderpardon: een nieuwe stresstest voor de coalitie

Als het gaat om het kinderpardon waren de vier regeringspartijen altijd in balans: twee partijen voor, twee tegen. Maar dit weekend maakte het CDA een opmerkelijke draai en sloot zich aan bij D66 en ChristenUnie in hun wens soepeler te zijn voor kinderen. Terwijl in het regeerakkoord is afgesproken dit niet te doen.

Vanmorgen was er een coalitieoverleg waar het over dit gevoelige dossier ging. De vier partijen hebben afgesproken dat ze nog verder zullen doorspreken over het kinderpardon, maar volgens VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff betekent dat niet dat er nu uitzettingen worden stopgezet.

Bekijk hieronder ons verslag uit Den Haag en de duiding van Arjan Noorlander:

Bron: Nos.nl Meer...

Extra 'klimaat-tegenslag' kabinet; 9 megaton meer CO2-reductie nodig

Het kabinet moet de uitstoot van CO2 naar aanleiding van de zogenoemde Urgenda-zaak mogelijk met 9 megaton meer terugbrengen. De kans is hierdoor groot dat het kabinet op korte termijn nog eens extra ingrijpende maatregelen moet nemen om het klimaatprobleem aan te pakken, zo bevestigen Haagse bronnen tegen de NOS.

Binnen de coalitie wordt gedacht aan het sluiten van kolencentrales, verder verhogen van de energierekening en wellicht ook het verlagen van de snelheid op snelwegen.

Druk op partijen

"Dit is een flinke tegenvaller voor het kabinet, want het is veel erger dan ze verwacht hadden", zegt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "De onderlinge verschillen binnen de coalitie over de klimaataanpak zijn al groot en hiermee wordt de druk op de partijen alleen maar groter."

De rechter heeft in oktober 2018 in een door Urgenda aangespannen rechtszaak bepaald dat Nederland de uitstoot van broeikasgassen in 2020 met 25 procent moet hebben teruggebracht ten opzichte van 1990. Dat percentage lijkt bij lange na niet gehaald te worden. De Nederlandse Staat heeft een zorgplicht en moet burgers beschermen, vindt de rechter.

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PLB) keek afgelopen weken naar de gerechtelijke uitspraak en komt komende vrijdag met de definitieve doorrekening.

Snelheid van 130 naar 100

Er wordt binnen de coalitie gedacht aan extra snelle sluiting van twee kolencentrales, dit zou zo'n 4 megaton opleveren. Dan blijft er nog een gat van 5 megaton. Minister Wiebes van Economische Zaken moet op zoek naar klimaatmaatregelen die snel iets opleveren. Het verlagen van de snelheid van 130 naar 100 zou bijna 1 megaton reductie opleveren.

De vraag is nu of het kabinet de reductie ook gaat halen; D66 en ChristenUnie vinden dat de maatregelen vanwege de rechtelijke uitspraken moeten worden genomen. Binnen de coalitie staat vooral de VVD op de rem; zij vrezen dat grote spoedmaatregelen de economie en de burger flink kunnen schaden.

Deze maatregelen staan los van het klimaatakkoord, waar het kabinet nu mee bezig is. In dat akkoord wordt gezocht naar besparingen voor een langere termijn tot 2030. De berekening van het Planbureau voor de Leefomgeving kan nog enigszins veranderen, pas vrijdag stellen ze het definitieve getal vast.

Bron: Nos.nl Meer...

Klaver dreigt: GroenLinks helpt Rutte alleen bij steun CO2-belasting

GroenLinks-leider Klaver eist dat de coalitie instemt met zijn nieuwe initiatiefwet CO2-belasting, in ruil voor het steunen van nieuwe kabinetsplannen. Klaver loopt daarmee vooruit op de uitslag van de verkiezingen in maart; hij verwacht dat de coalitie zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest en stelt dat het kabinet-Rutte afhankelijk wordt van zijn partij.

Met de vanavond gepresenteerde GroenLinks-wet wordt het bedrijfsleven gedwongen extra te betalen voor de uitstoot van broeikasgas. "De vraag is niet of wij het kabinet aan een meerderheid gaan helpen," zei Klaver vanavond op zijn MeetUp-bijeenkomst in Den Haag. "Maar of de coalitie ůnze plannen aan een meerderheid helpt."

Plannen

In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen en de Statenleden kiezen vervolgens de Eerste Kamer. Nu heeft de coalitie van VVD, CDA, D66 en CU de kleinst mogelijke meerderheid van 38 zetels in de Eerste Kamer. GroenLinks is ervan overtuigd dat het vierde kabinet-Rutte alleen de plannen door de senaat krijgt als GroenLinks er mee zal instemmen. Klaver denkt niet dat Rutte ook de nodige steun kan vinden bij andere oppositiepartijen.

In het ontwerpakkoord, dat het kabinet heeft gesloten met verschillende bedrijven en maatschappelijke organisaties, is bewust niet gekozen voor de CO2-belasting. Het zou slecht zijn voor de concurrentiepositie.

Fair

GroenLinks en ook de PvdA dringen al langer aan op zo'n vervuilingsheffing, omdat op deze manier beter de klimaatdoelen gehaald kunnen worden. Premier Rutte zei vorige week dat het bedrijfsleven "fair" moet meebetalen aan de uitvoering van het klimaatakkoord.

Als de nieuwe GroenLinks-wet een meerderheid zou halen, moet de grote industrie vanaf 2020 belasting betalen per ton uitgestoten CO2. Dit levert, zegt Klaver, in 2021 ruim 2 miljard euro op. Dat geld kan gestopt worden in de verlaging van de energierekening van burgers.

Bron: Nos.nl Meer...

Vaccinatie-experts: 'Nederland laat gezondheidswinst liggen'

Volgens gezondheidswetenschappers kunnen in Nederland veel besmettingen met (ernstige) ziektes worden voorkomen. In een gesprek met Tweede Kamerleden uitten zij kritiek op het huidige Rijksvaccinatieprogramma. Zo zou het te lang duren voordat beschikbare vaccins in dat programma terechtkomen.

Daardoor worden kinderen en volwassen niet of te laat ingeŽnt, zegt emeritus hoogleraar kindergeneeskunde Ronald de Groot. Volgens De Groot is de kwaliteit van de adviezen van de Gezondheidsraad niet goed. Die raad, waarvan hij eerder zelf lid was, beoordeelt of een vaccin geschikt is voor het Rijksvaccinatieprogramma. "De raad loopt jaren achter en houdt onvoldoende rekening met internationale ontwikkelingen."

In het Verenigd Koninkrijk is het vaccinatieprogramma veel uitgebreider dan in Nederland. Daar worden kinderen ook ingeŽnt tegen meningokokken B, een variant van de meningokokkenziekte die vooral voorkomt bij kinderen tussen 0 en 4 jaar. De bacterie kan bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking veroorzaken. Jaarlijks krijgen gemiddeld 75 mensen de ziekte.

In Nederland worden kinderen niet ingeŽnt tegen meningokokken B, maar wel tegen andere typen van de meningokokkenziekte, namelijk A, C, W en Y. Sinds oktober is er wel een vaccin tegen type B op de markt, maar volgens de Gezondheidsraad is onvoldoende bekend hoe effectief dat is en kan de inenting hoge koorts veroorzaken. Ouders kunnen het vaccin wel op eigen kosten aanschaffen.

Anticiperen

Volgens Maarten Postma, hoogleraar farmacie en lid van de Britse Gezondheidsraad, houden de Britten meer dan wij rekening met toekomstige uitbraken van ernstige ziektes. "Nu zijn er bijvoorbeeld weinig meningokokken B-patiŽnten. Daardoor kost het relatief heel veel om kinderen tegen die ziekte in te enten. Maar als je in je berekeningen van de kosteneffectiviteit rekening houdt met een potentiŽle nieuwe uitbraak, dan is het misschien wel doelmatig om nu al te vaccineren."

Ook Rolf Remorie van vaccinproducent GSK vindt dat de overheid meer in scenario's moet denken en sneller moet anticiperen op mogelijke uitbraken. "Wachten tot de uitbraak een feit is, leidt altijd tot een tekort aan vaccins", zegt hij. "Bovendien zijn spoedbestellingen veel duurder dan geplande zorg."

Remorie wijst op de uitbraak van meningokokken W een paar jaar geleden, toen de overheid volgens hem te laat begon met het bestellen van vaccins. Hij vreest dat dat ook gaat gebeuren met meningokokken B.

Gezondheidsraad

De deskundigen vinden ook dat het te lang duurt voordat de Gezondheidsraad advies geeft over een vaccin. Gerhard Zielhuis, als voorzitter van de commissie vaccinaties van de Gezondheidsraad ook aanwezig in de Tweede Kamer, erkent dat de raad voorzichtig is.

"We zijn wat benauwd om te snel te handelen als er nog onzekerheden zijn. Meningokokken B is daar een goed voorbeeld van. Juist op het punt van veiligheid zijn er bij het huidige vaccin nog vragen te stellen. Daarom hebben we gezegd, wetende dat er op vaccingebied heel veel ontwikkelingen zijn: laten we daar over drie jaar weer naar kijken."

Kosten

In verband met vaccinaties gaat het vaak over kosteneffectiviteit. In Nederland staat nergens officieel vastgelegd wat de maximale kosten van een medicijn of vaccin zijn, maar vaak wordt in adviezen aan de overheid wel de vuistregel aangehouden dat een middel maximaal 80.000 euro per gewonnen levensjaar mag kosten. Voor preventieve maatregelen, zoals vaccins, is dat maximumbedrag 20.000 euro, zeggen de gezondheidsdeskundigen in de Tweede Kamer.

"Een belachelijk strikte grens", vindt farmaciehoogleraar Postma. "Daarmee laat Nederland gezondheidswinst liggen. Voor vaccins tegen ernstige ziektes, zoals meningokokken B, moet dat bedrag omhoog." Ook oud-Gezondheidsraadslid De Groot vindt een hoger bedrag maatschappelijk acceptabel en noodzakelijk. "FinanciŽle overwegingen worden door de Gezondheidsraad, maar ook daarbuiten, kennelijk belangrijker gevonden dan de te bereiken gezondheidswinst voor kinderen en ouderen."

Bron: Nos.nl Meer...

VVD: uitzettingen niet stopgezet

Tijdens de gesprekken over het verruimen van de regels rond het kinderpardon gaan de uitzettingen van gezinnen voorlopig gewoon door. Dat heeft VVD-fractievoorzitter Dijkhoff gezegd na overleg met zijn coalitiegenoten.

"Er zijn altijd discussies over hoe dat uitwerkt in individuele gevallen. Ik zeg niet dat dat niet pijnlijk is, maar het regeerakkoord is verder duidelijk", aldus Dijkhoff. Het Armeense gezin dat vandaag via Schiphol zou worden uitgezet, heeft Nederland intussen verlaten en is op weg naar ArmeniŽ.

Verruiming

CDA, D66 en ChristenUnie willen opnieuw om de tafel om te kijken hoe de regels rondom het kinderpardon verruimd kunnen worden. Dit weekend lieten CDA en D66 weten met een een plan naar staatssecretaris Harbers te gaan om dat te bereiken. Door de verruiming van de regels moeten meer asielkinderen en hun ouders in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning.

De ChristenUnie pleitte vanmorgen bij monde van Kamerlid Voordewind voor een onmiddellijke stop.

De coalitiepartijen hebben afgesproken dat ze nog verder zullen doorspreken over het kinderpardon, maar volgens VVD fractievoorzitter Dijkhoff betekent dat niet dat er nu uitzettingen worden stopgezet. Volgens CDA-leider Buma was er "een goed gesprek" en zullen er verdere gesprekken en ook een debat volgen.

Niet netjes

Premier Rutte, die nu op bezoek is op de Nederlandse Antillen, wilde nog niet veel kwijt over de kwestie. "Ik vind het niet netjes om daar van een afstand op te reageren, als de collega's in Den Haag aan het vergaderen zijn en ik daar niet bij ben."

CDA, ChristenUnie en D66 willen onder meer dat de staatssecretaris opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe werden afgewezen voor het kinderpardon, zoals Lili en Howick. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland, of is hier geboren.

De VVD is fel tegenstander van die plannen. De keerzijde van verruiming is volgens Dijkhoff dat er weer veel nieuwe generaties zullen denken te kunnen blijven.

Volgens Dijkhoff is er geen sprake van een slechte sfeer in de coalitie en heeft niemand met een kabinetscrisis gedreigd. Ook de ChristenUnie vond het een goed gesprek.

Volgens politiek verslaggever Ron Fresen wordt de komende dagen koortsachtig naar een oplossing gezocht. "Nu lijkt er niets veranderd, maar er zijn drie partijen voor verruiming van de regels en die willen niet dat het nog maanden gaat duren. Ze wilden de VVD vandaag niet over de kling jagen maar er zullen de komende dagen nog zeker gesprekken plaatsvinden, maar dan met staatssecretaris Harbers en premier Rutte erbij. Het kan nog heel spannend worden".

Bron: Nos.nl Meer...

Belangrijkste nieuws

Volg hier het nieuws van alle bekende nieuwsbronnen over het formatieproces van de vorming van een nieuwe Nederlandse regering.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de vermelde bronnen. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de verantwoordelijkheid ligt bij de vermelde bron. Weergave van deze informatie is in het kader van de vrijheid van nieuwsgaring. Zie onze disclaimer en bepalingen over auteursrecht voor meer informatie.

Meer nieuws