Prins Friso

Prins Friso is in kritieke toestand vanwege een ski-ongeval. Hoe vergaat het met de Oranjes? Volg alle ontwikkelingen op de voet.

Saudi-ArabiŽ wil doodstraf voor moordenaars Khashoggi

De openbaar aanklager in Saudi-ArabiŽ eist de doodstraf tegen vijf verdachten van de moord op journalist Jamal Khashoggi. Hij verdween begin oktober bij een bezoek aan het Saudische consulaat in Istanbul. Al snel bleek uit onderzoek van de Turkse autoriteiten dat Khashoggi door een ingevlogen Saudisch doodseskader uit de weg was geruimd. Saudi-ArabiŽ gaf pas na enkele weken toe dat de journalist in het consulaat was gedood.

In het daaropvolgende Saudische onderzoek zijn 21 mensen opgepakt, 11 van hen worden nu beschuldigd van betrokkenheid bij de moord. De vijf tegen wie de doodstraf is geŽist, worden aangeklaagd voor het opdracht geven tot de moord en het uitvoeren daarvan. De Saudische aanklagers gaan ervan uit dat Khashoggi in het consulaat is gewurgd en daarna in stukken is gesneden, maar van het stoffelijk overschot ontbreekt nog ieder spoor.

Onder dwang

Volgens de aanklager had de adjunct-chef van de veiligheidsdiensten de opdracht gegeven om Khashoggi in het consulaat te ontvoeren en naar Saudi-ArabiŽ te brengen. Hij is inmiddels ontslagen. Op 29 september, drie dagen voor de moord, werd het sein gegeven voor de operatie, zei de openbaar aanklager in een persconferentie.

Turkije beschuldigt het Saudische koningshuis ervan achter de opdracht tot de moord te zitten. De Saudische onderzoekers houden vol dat kroonprins Salman niets afwist van de plannen om de journalist te doden. De minister van Buitenlandse Zaken benadrukte op een persconferentie dat de kroonprins "absoluut" niets met de moord te maken heeft.

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken neemt geen genoegen met de verklaring van de SaudiŽrs en herhaalt dat hij wil dat de verdachten in Turkije worden berecht. In een reactie zegt hij ook dat er nog veel vragen onbeantwoord zijn, zoals waar het lichaam van Khashoggi is gebleven?

Vanwege de moord hebben de Verenigde Staten sancties aangekondigd tegen zeventien Saudische functionarissen. Onder hen zijn de Saudische consul-generaal in Istanbul en een naaste medewerker van de kroonprins.

Bron: Nos.nl Meer...

Prins Charles is nu 70 jaar, maar nog steeds geen koning

De vandaag jarige prins Charles wacht nog altijd op het moment dat hij zijn moeder Elizabeth mag opvolgen als koning van het Verenigd Koninkrijk. De vraag die momenteel bij de Britten rondzingt, is of niet de nu 70-jarige Charles, maar de populaire prins William de nieuwe koning moet worden. "Maar dat gaat daar echt niet gebeuren. Dat land hangt aan elkaar van tradities", zegt royaltydeskundige Annemarie de Kunder.

Volgens haar is Charles na al die jaren dan ook zeker klaar voor de functie. "Hij zal zijn eigen stijl hebben en is helemaal voorbereid, maar hoe kan het ook anders als je 70 jaar bent."

Correspondent Tim de Wit vroeg Londenaren naar hun mening, en die was duidelijk:

Prins Charles is lang niet zo populair als prins William en prins Harry, maar toch wint hij aan populariteit. "Hij wordt steeds meer gezien door de Britten als iemand die echt wel hun nieuwe koning kan zijn", zegt De Kunder. "Hij was nooit zo populair toen hij al in de jaren 70 zich uitsprak over klimaatverandering. Nu lijkt het erop dat iedereen toch ziet dat hij wel gelijk heeft gehad. Daar wint hij heel veel mee."

De Britse journalist Jonathan Dimbleby, biograaf van de prins, sluit zich bij die woorden aan. "Op zijn 21ste waarschuwde prins Charles al voor vissterfte en voor plastic in zeeŽn. Hij maakte zich toen al zorgen over het milieu. Mensen zien nu in hoe wat hij bedoelde toen hij een jongeman was", zei hij in gesprek met correspondent Tim de Wit.

Volgens hem is het ook niet waarschijnlijk dat prins Charles overgeslagen wordt als koning. "Grondwettelijk moet hij wachten voor de 'echte baan', maar hij heeft van zijn leven een echte baan gemaakt. Hij had de wereld over kunnen reizen om alleen maar leuke dingen te gaan doen. Die keuze had hij, maar hij koos anders. Tegen zijn vrienden zei hij altijd: ik moet het verschil maken."

'Zoals de Queen het doet'

In een onlangs verschenen BBC-documentaire ging de prins in op zijn toekomstige baan. "Daarin zei hij: ik ga me niet bemoeien met allerlei zaken", zegt De Kunder. "Hij zal zijn mening niet publiekelijk de wereld in strooien". Wel zal Charles volgens haar zijn mening aan zijn ministers laten blijken. "Dus zoals de koningin het nu ook doet."

Bron: Nos.nl Meer...

De protestanten hebben bij koning Willem-Alexander een streepje voor

In het weekend zijn publieke optredens van de koning eerder uitzondering dan regel. Een blik op zijn agenda leert dat. Toch is hij vanavond in Dordrecht aanwezig bij de start van de manifestatie Ode aan de Synode.

Als koning van alle Nederlanders bezoekt Willem-Alexander bijeenkomsten en gebedshuizen van allerlei in Nederland actieve kerkgenootschappen, maar vaak en nadrukkelijk is hij te gast bij de protestantse geloofsgemeenschap van ons land. Zo woonde hij een jaar geleden in Utrecht de landelijke viering van 500 jaar Reformatie bij. Een paar maanden daarvoor nog bezocht de koning in het Duitse Wittenberg de kerk waar de grondlegger van het protestantisme, Maarten Luther, in 1517 zijn kerkhervorming begon.

De protestantse 'voorkeur' van Willem-Alexander is niet zo verwonderlijk. De koning is lid van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en de opkomst van het protestantisme in onze gewesten staat via de Tachtigjarige Oorlog, met de Oranjes in een hoofdrol, aan de wieg van Nederland als onafhankelijk land.

Dit jaar herdenken wij dat de Tachtigjarige Oorlog 450 jaar geleden begon. De Synode van Dordrecht, die 400 jaar geleden van start ging, was de historische protestantse kerkvergadering die zowel voor het kerkelijke als politieke leven van ons land van grote betekenis is geweest. Niet in de laatste plaats omdat deze synode de opdracht gaf om de eerste officiŽle Nederlandse vertaling van de Bijbel te laten maken, de Statenvertaling.

Uit deze Statenbijbel die zijn stempel heeft gedrukt op de Nederlandse taal zal koning Willem-Alexander vanavond "een bij de gelegenheid passende passage voorlezen".

Belijdenis des geloofs

De taal van de Bijbel is Willem-Alexander niet vreemd. In 1997 werd hij op 29-jarige leeftijd via een publieke "belijdenis des geloofs" officieel lid van de Nederlandse Hervormde Kerk. Die fuseerde in 2004 met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden tot de PKN.

In de jaren voor zijn belijdenis was de koning lid van een bijbelkring. Geen wonder dan ook dat hij een paar jaar geleden het eerste exemplaar in ontvangst nam van de Bijbel in Gewone Taal en vorig jaar nog een exemplaar van de Bijbel in het Sranantongo, een in Suriname veel gesproken taal, kreeg aangeboden.

Een trouwe kerkganger is Willem-Alexander niet. Meermaals heeft hij gezegd "overtuigd gelovig, maar niet zo kerkelijk" te zijn. Dat hoeft ook niet, want in 1815 werd de grondwettelijke bepaling dat "de koning de Hervormde Godsdienst belijdt" geschrapt.

Dat heeft niet verhinderd dat alle Nederlandse koningen tot nu toe protestant waren en de vermoedelijke troonopvolger Amalia protestants gedoopt is. Eenkennig in kerkelijke zaken is Willem-Alexander evenmin. Hij is getrouwd met een katholiek gebleven vrouw en steeds meer leden van de Oranjefamilie bekeerden zich in de voorbije decennia tot de Rooms-Katholieke Kerk.

Als staatshoofd van een land dat godsdienstvrijheid hoog in het vaandel voert moet de koning uiteraard alle gelovigen en kerken aandacht geven. Dat, volgens het CBS, voor het eerst in de geschiedenis de helft van de Nederlanders niet religieus meer is, doet daar niets aan af.

Tijdens zijn koningschap bracht Willem-Alexander dan ook, om maar een enkel voorbeeld te noemen, een staatsbezoek aan het Vaticaan (een primeur) en bezocht hij synagogen en moskeeŽn. Maar de protestantse wortels van de koning en zijn familie blijven een rol spelen.

Bron: Nos.nl Meer...

'Koningin Wilhelmina wist dat Duitse keizer naar Nederland zou komen'

Koningin Wilhelmina was er aan het einde van de Eerste Wereldoorlog waarschijnlijk wel degelijk van op de hoogte dat keizer Wilhelm II naar Nederland zou komen. Dat concludeert historicus Beatrice de Graaf uit brieven en telegrammen die ze vond in archieven in Duitsland.

Wilhelmina heeft altijd beweerd dat ze verrast was door de komst van de Duitse keizer. Dat was ook in het Nederlandse belang. De geallieerden namen het Nederland namelijk kwalijk dat het Wilhelm gastvrijheid verleende en hem zo beschermde tegen vervolging.

Historicus Cees Fasseur bevestigde in zijn biografie van Wilhelmina in 1998 dat zij inderdaad niet op de hoogte was van zijn komst. Hij had voor zijn biografie als enige de koninklijke archieven mogen doorzoeken.

Uit het onderzoek van De Graaf in Duitse archieven blijkt dat het waarschijnlijk toch anders ligt. De koningin had de laatste weken van de oorlog intensief contact met Duitse diplomaten. Ze wilde vredesbesprekingen op gang brengen en moet hebben geweten dat Wilhelm asiel zou aanvragen in Nederland als dat niet van de grond zou komen, stelt De Graaf in een artikel in het Tijdschrift voor Geschiedenis en het tv-programma Andere Tijden.

Onaangekondigd, of toch niet?

Wilhelm II meldde zich op 10 november 1918 - een dag voordat het staakt-het-vuren van kracht werd - aan de grens bij het Limburgse Eijsden. Hij beweerde dat hij welkom was en werd binnengelaten. Hij woonde vervolgens eerst twee jaar in Amerongen en daarna tot zijn dood in 1941 in Huis Doorn.

De Graaf had altijd al het gevoel dat er iets ontbrak in de geschiedschrijving. Ze begon haar zoektocht - "een persoonlijke hobby" - met het doorpluizen van de gastenlijsten van Kasteel Amerongen, waar keizer Wilhelm II van 1918 tot 1920 logeerde.

Zo vond ze namen van twee Duitse diplomaten die daar kort voor het einde van de oorlog verbleven. Vervolgens trok ze naar Duitsland om daar de persoonlijke nalatenschappen van de diplomaten te doorzoeken. Ook doorzocht ze in Berlijn de archieven van het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken.

Contact

Ze ontdekte dat de diplomaten veelvuldig contact hadden met Nederlandse hooggeplaatsten rond de koningin tegen het einde van de oorlog, in de zomer van 1918. Het doel was om vredesonderhandelingen op gang te brengen, die zouden moeten plaatsvinden in het Vredespaleis. Dat vredesoverleg kwam er niet; in plaats daarvan vluchtte de Duitse keizer naar Nederland.

Volgens De Graaf heeft Wilhelmina alle archiefstukken in Nederland daarover laten vernietigen. Maar in Duitsland zijn dus wel relevante documenten bewaard gebleven.

Voor haar onderzoek bekeek ze 3000 microfiches. "Ik was volgens mij de eerste Nederlandse historicus die ze bekeek. We kijken soms iets te veel met een Nederlandse bril naar onze geschiedenis."

Onkel Willy

Uit De Graafs onderzoek blijkt volgens haar dat Wilhelmina "pro-Duitser en meer op de hand van Wilhelm" was dan ze wilde doen voorkomen na de oorlog.

"Er was een diepe verbondenheid tussen die twee", zegt De Graaf. Wilhelmina bezocht de keizer voor het eerst in Berlijn toen ze 10 jaar oud was en noemde hem steevast 'Onkel Willy'.

Dat de keizer na de oorlog naar Nederland zou komen was mogelijk niet plan A van de twee vorsten. "Meer misschien plan C", stelt De Graaf. "Wilhelm schrijft ook in een brief aan zijn vrouw kort na een ontmoeting met Wilhelmina's adjudant-generaal Van Heutsz dat hij in Nederland terechtkon als alles zou mislukken."

Bron: Nos.nl Meer...

Koningin MŠxima volgende week weer aan het werk

Koningin MŠxima gaat volgende week weer aan het werk. Ze is volledig hersteld van een darminfectie. Vorige week werd bekend dat de koningin rust moest houden wegens gezondheidsklachten. Ze moest een reis naar Tanzania afzeggen.

Komende woensdag is MŠxima bij de lancering van SchuldenlabNL. In de stichting met die naam werken publieke en private bedrijven samen om schulden van burgers te saneren en te voorkomen dat burgers schulden opbouwen.

Ze doen dit met lokale projecten in het hele land. Volgens de stichting kampen 1,4 miljoen Nederlandse huishoudens met risicovolle of problematische schulden.

Bron: Nos.nl Meer...

Belangrijkste nieuws

Hoe vergaat het prins Friso? Volg hier het nieuws van alle bekende nieuwsbronnen.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de vermelde bronnen. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de verantwoordelijkheid ligt bij de vermelde bron. Weergave van deze informatie is in het kader van de vrijheid van nieuwsgaring. Zie onze disclaimer en bepalingen over auteursrecht voor meer informatie.

Al het nieuws

Het nieuws

Wat zijn de actuele nieuwsberichten? Meer…

Nieuwszenders

Welke nieuwszenders hebben het laatste nieuws? Meer…

Nu

Wat is het nieuws van dit moment? Meer…

Laatste nieuws