Prins Friso

Prins Friso is in kritieke toestand vanwege een ski-ongeval. Hoe vergaat het met de Oranjes? Volg alle ontwikkelingen op de voet.

Trainen voor Prinsjesdag met geleende paarden en speciekuipen

"Wel op de formatie blijven letten, u galoppeert hier niet voor de lol." Op Renbaan Duindigt in Den Haag zijn de ruiters en paarden van de Cavalerie Ere-escorte in voorbereiding voor Prinsjesdag. Komende dinsdag begeleiden zij koning Willem-Alexander in de Glazen Koets.

Daarvoor zijn de ruiters van het Halfregiment de Huzaren al sinds donderdag in oefening. Ieder jaar zien we de beelden van de rook en herrie op het strand van Scheveningen, maar het gebeurt ook op de renbaan. Daar galopperen mannen op paarden, met hier en daar een vrouw. "Hoofd Rrrechts", klinkt het. "En dan: sabel recht omhoog. En let u op de positie van uw paard."

Trommelen op speciekuipen

Mats Vijverberg is met zijn 20 jaar de jongste ruiter en gaat voor het eerst mee in de stoet dinsdag. "Paardrijden is altijd al een hobby geweest en ik heb ook een enorme interesse voor militair ceremonieel", zegt de ICT-student.

Hij is net als de meeste leden een reservist, parttime militairen die ook een andere baan hebben. Onder de Huzaren - zo heten soldaten bij de cavalerie - zijn wethouders, wegenbouwers, bankmedewerkers en studenten. De Cavalerie Ere-Escorte bestaat uit een commandogroep van 3 Huzaren, twee bereden pelotons, een bereden standaardwacht en de Heerpauken met 4 trompetters.

Allemaal oefenen ze op de renbaan, ook de paukenist. Met paard, maar zonder pauken. De historische instrumenten zijn tijdens de oefeningen vervangen door speciekuipen van de bouwmarkt.

Eigen paarden heeft de Stichting Cavalerie Ere-Escorte niet, die komen allemaal van particulieren. "Defensie heeft sinds de Tweede Wereldoorlog geen paarden meer en dus lenen we ze", zegt bestuurslid Haike Blauw die dit jaar rijdt op paard Icarus. "In Groot-Brittannië hebben ze bij defensie 300 paarden, eigen hoefsmeden, stalmedewerkers. Ze vinden het daar dan ook best apart dat wij hier paarden in een paar dagen opleiden. Zij zijn daar het hele jaar door mee bezig."

Dit weekeinde zijn er volop oefeningen. Hoe de sabel te hanteren tijdens het eerbetoon, wanneer het hoofd rechtuit of naar rechts moet. Er zijn meer paarden op Duindigt dan nodig zijn voor de rijtoer. "Paarden die moeilijk doen, veel schrikken of het gewoon niet leuk vinden gaan terug naar de eigenaar", zegt Blauw. Dus gaan de zwaailichten en autoradio aan op de legerjeep naast de drafbaan. Er wordt met vlaggen en paraplu's gezwaaid. "Stel dat het ineens gaat regenen dinsdag, dan mogen ze niet schrikken."

Ritmeester der Huzaren Maarten Thijs is in het dagelijks leven communicatiemedewerker bij een groot bedrijf. Hij vertelt dat de meeste soldaten er al jaren bij zijn. "Je kunt doorgaan tot je 62e. Wij committeren ons, we beloven trouw als lijfwacht van de vorst." Hij vindt het belangrijk een cultuurhistorische traditie door te geven aan volgende generaties. "De cavalerie heeft een grote rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en de krijgsmacht."

Reservist Bert Raangs uit Appingedam let erop dat de ruiters er netjes uitzien. "Dat sabel van die achterste Huzaar zit niet netjes", merkt hij op. "Dan zijn ze zo met hun paard bezig en dan vergeten ze het uniform een beetje, zit de Joris niet goed." Raangs is facilitair medewerker op een school, reservist bij de landmacht en raadslid in zijn gemeente. "Ik zit er dubbel in, ceremonieel in de rijtoer en politiek inhoudelijk krijg ik ook met de miljoenennota te maken."

Genoeg interesse van jongeren

Overdag is er een strak programma, met het verzorgen van de paarden, het oefenen op de renbaan en morgen de repetitie op het strand. Verder worden de uniformen in orde gemaakt en ceremonies bijgewoond. Dit jaar voor het eerst bij de voormalige Alexanderkazerne waar de Huzaren vroeger gelegerd waren. Tijdens een Duits bombardement in 1940 kamen 66 Huzaren om en werden meer dan 100 paarden gedood. Dit weekend was een eerbetoon bij de gedenksteen.

Maar het is ook de gezelligheid waar ze het voor doen. In de avonduren is er een diner en samenzijn. "Mensen komen uit alle windstreken hierheen om een liefhebberij te combineren met een serieuze taak", zegt Haike Blaauw. Hij zegt dat er nog volop jongeren te vinden zijn die graag willen meedoen.

Hoe kijken fulltime beroeps-cavaleristen uit het buitenland aan tegen ons ceremonieel met reservisten en geleende paarden van particulieren? "We hebben nu ook de hoefsmid uit Engeland hier. Die Britten zijn heel keurig, ze kijken vol belangstelling hoe wij dat dinsdag doen en zijn zo netjes om hun opmerkingen voor zich te houden", zegt Blaauw. Ritmeester Thijs verwoordt het zo: "De meesten van ons zijn geen beroeps, maar we proberen het zo goed te doen dat het lijkt alsof we dat wel zijn."

Bron: Nos.nl Meer...

Protest bij Het Loo tegen sluiting bossen voor jachtseizoen

Bij paleis Het Loo hebben zo'n honderd mensen gedemonstreerd. Ze zijn tegen het jaarlijkse afsluiten in de herfst van de bossen bij het paleis tijdens het traditionele jachtseizoen. Een groot deel van het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn werd vandaag voor ruim drie maanden afgesloten. Tot 25 december mag alleen de koninklijke familie de bossen in.

Een meerderheid van de Tweede Kamer is tegen de jaarlijkse afsluiting, maar minister Schouten heeft die wens naast zich neergelegd en zegt dat koning Willem-Alexander daar als beheerder over gaat.

Drijfjacht

De Faunabescherming en de Partij voor de Dieren voerden vanmiddag actie voor het openhouden van de bossen. Ze riepen de koning op daarbij aanwezig te zijn, maar die liet zich niet zien.

Kijk hier naar de 'opening' van het Kroondomein door de demonstranten:

Vanmorgen plaatste de Faunabescherming een paginagrote brief in Trouw, waarin de koning wordt gevraagd het natuurgebied het hele jaar door geopend te houden voor het publiek. De organisatie vindt de sluiting onnodig omdat het Koninklijk Huis de drijfjacht op wilde zwijnen al jaren geleden zei te hebben afgezworen. Die drijfjacht is bovendien verboden. "Het bevreemdt veel burgers dat het Kroondomein desalniettemin elk jaar honderd dagen gesloten wordt voor het publiek", schrijft de Faunabescherming.

Koning Willem-Alexander heeft gejaagd in de bossen bij Het Loo. De Rijksvoorlichtingsdienst wil er niets over zeggen, maar volgens NOS-verslaggever Kysia Hekster is het een publiek geheim dat hij nog steeds jaagt.

Bron: Nos.nl Meer...

Prinsjesdag zou beter Parlementsdag kunnen heten

Dinsdag is het weer zover: Prinsjesdag. Vaak wordt die dag betiteld als 'het feest van de democratie'. Wie kijkt naar het uiterlijk vertoon ziet op deze dag echter ook 'een feest van de monarchie'. Op de derde dinsdag van september strijden democratie en monarchie om de voorrang.

Niettemin is dat schijn. Sinds in 1848 de macht van de koning door de grondwet ten gunste van de gekozen volksvertegenwoordiging beslissend werd gekortwiekt, draait het op Prinsjesdag om de door het parlement te beoordelen regeringsplannen voor het komende jaar. Het echte feest van de monarchie is Koningsdag.

Inhoudelijk gezien zou Prinsjesdag daarom beter 'Parlementsdag' kunnen heten. Daarmee zou je een traditie van ruim twee eeuwen - zolang kennen we Prinsjesdag al - weggooien. Niemand pleit daar, in een toch al niet zo met nationale tradities en politieke rituelen begiftigd land als het onze, op dit ogenblik voor.

'Waardevolle traditie'

Een voorzichtige poging daartoe bij de grondwetswijziging van 1983 leed schipbreuk. De toenmalige grondwetscommissie concludeerde uiteindelijk "dat de jaarlijkse ontmoeting tussen volksvertegenwoordiging en koning een waardevolle traditie is die gehandhaafd dient te worden". Overigens is toen wél vastgelegd dat Prinsjesdag niet langer de opening van een nieuw parlementair jaar behelst. De volksvertegenwoordiging behoort als hoogste macht van het land immers permanent 'in functie' te zijn.

Het traditionele vertoon op Prinsjesdag is dus gebleven. De koning rijdt in een koets, omringd door militairen, langs een juichende menigte van zijn paleis naar de Ridderzaal. Daar ontvouwt hij ten overstaande van de toegestroomde en feestelijk uitgedoste volksvertegenwoordigers en andere autoriteiten de regeringsplannen voor het komende jaar.

Vervolgens wordt hij door de aanwezigen, na de aanhef van het "leve de koning", met een driewerf "hoera" bejubeld. Eerbiedig uitgeleid gaat de koning daarna terug naar zijn paleis om zich vanaf het bordes nog eens te laten toejuichen.

Zo ging dat vorig jaar:

Hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen en haar collega Jan Ramakers hebben de ontwikkeling die Prinsjesdag in de loop der tijden heeft doorgemaakt in kaart gebracht. Ze stellen vast, dat er sinds 1815 "op het eerste gezicht in het ritueel van Prinsjesdag niet zo heel veel veranderd is", maar geven aan dat deze schijn bedriegt.

Het Prinsjesdag-beeld dat een machtige koning komt vertellen wat er te gebeuren staat, klopt al lang niet meer. De werkelijkheid is dat hij 'slechts' te gast is in een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. De Troonrede die hij daar mag/moet uitspreken is niet door hem, maar door de ministers geschreven.

Zodra diens eerbiedig aangehoorde rede geklonken heeft, komen politici van Zijne Majesteits regering en oppositie uit de coulissen van de Ridderzaal te voorschijn. Zij fileren de koninklijke woorden. Het politieke handwerk van de gekozen volksvertegenwoordigers, die in het land de dienst uitmaken, bepaalt de uitkomst van Prinsjesdagplannen.

Spagaat

Carla van Baalen en Jan Ramakers wijzen op "de spagaat" waarin de constitutionele monarch tegenwoordig verkeert en menen dat Prinsjesdag dit mooi illustreert. Ze schrijven: "De functie van de koning is ingebed in een democratisch bestel, maar van tijd tot tijd moet ook het sacrale karakter van het koningschap worden benadrukt."

Op Prinsjesdag krijgt de sacrale kant van de koning ruimte en op Koningsdag wordt "de gewoonheid" van de koning en de "geringe afstand tussen vorst en onderdaan" geaccentueerd. Maar in allebei de gevallen moet je een beetje door de 'kleren van de koning' heen kijken.

Bron: Nos.nl Meer...

Ghana neemt met staatsbegrafenis afscheid van Annan

In de Ghanese hoofdstad Accra hebben duizenden mensen afscheid genomen van de vorige maand overleden voormalige VN-chef Kofi Annan.

In het auditorium waar zijn kist stond opgebaard, kwamen zo'n 6000 mensen bijeen, onder wie de huidige VN-secretaris-generaal Guterres, de president van Ghana en tal van andere regeringsleiders.

Onder meer de zoon van Kofi Annan sprak tijdens de plechtigheid:

Buiten het auditorium stonden videoschermen opgesteld, omdat er binnen niet genoeg plaats was voor alle belangstellenden.

Beatrix en Mabel

Ook prinses Beatrix en prinses Mabel woonden de plechtigheden bij. Annan had altijd een goede relatie met het Nederlandse koningshuis. "Wij herinneren ons zijn warmte en zijn wijsheid. Onvermoeibaar zette hij zich in voor recht en vrede en een beter leven voor mensen overal ter wereld. Kofi Annan kon mensen bij elkaar brengen", schreven koning Willem-Alexander en koningin Máxima vorige maand in een reactie op zijn overlijden.

Annan stierf in een ziekenhuis in Zwitserland op 80-jarige leeftijd. Daarna werd zijn lichaam naar Accra gevlogen, begeleid door zijn kinderen en vrouw. Na de ceremonie wordt Annan in privékring begraven.

Bron: Nos.nl Meer...

Inwoners Dordrecht willen geen beeld van Willem van Oranje

Inwoners van Dordrecht proberen te voorkomen dat er een standbeeld van Willem van Oranje in hun stad wordt geplaatst. Tegenstanders hebben honderden handtekeningen aangeboden aan de burgemeester, genoeg om het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad te krijgen.

Het standbeeld wordt geschonken door de Prins Willem de Eerste Herinneringsstichting, die plekken waar hij is geweest wil herdenken. Het voorstel voor het standbeeld dateert al van jaren terug.

"In Dordrecht hebben we de gebroeders De Witt", zegt Wouter van der Spoel, een van de initiatiefnemers van de handtekeningenactie. "Daar hebben we een prachtig standbeeld van dat er nu al 100 jaar staat. We zijn er best trots op wat die twee hebben bereikt voor ons land."

Geen vrienden

De familie De Witt en de Oranjes waren geen vrienden. Johan de Witt, als raadspensionaris de machtigste politicus van het land, probeerde in 1654 via een geheim verdrag te voorkomen dat nakomelingen van Willem II ooit aan de macht zouden kunnen komen.

Na een mislukte moordpoging op Johan en zijn broer Cornelis in 1672 nam Willem III toch de macht over. Later dat jaar, op 20 augustus, werden de broers De Witt vermoord door een woedende menigte. De twee waren gehaat, onder meer omdat Cornelis werd beschuldigd van een moordcomplot tegen Willem III.

Over de betrokkenheid van Willem III bij de dood van de gebroeders De Witt verschillen historici van mening, variërend van geen enkele betrokkenheid tot het actief meehelpen beramen.

"Dat Willem van Oranje een eeuw eerder werd aangewezen om ons land van de Spanjaarden te bevrijden is belangrijk. En dat moet ook herdacht worden", erkent Van der Spoel. "Maar als je ziet wat de broers De Witt is aangedaan door de Oranje-aanhangers, dan moet dat niet in onze stad gebeuren."

Een deel van de gemeenteraad van Dordrecht is het met hem eens. "En sommigen hebben de petitie ook al ondertekend."

Burgemeester Wouter Kolff nam de handtekeningen sportief aan, zegt Van der Spoel. "Hij gaf heel formeel aan dat het goed is dat burgers het initiatief nemen. Hij was niet chagrijnig."

Het voorstel om geen beeld te plaatsen wordt binnen twee weken besproken in een adviescommissie, meldt RTV Rijnmond. Daar mogen de initiatiefnemers de petitie toelichten en kunnen raadsleden vragen stellen. Een maand later hakt de gemeenteraad de knoop door.

Bron: Nos.nl Meer...

Belangrijkste nieuws

Hoe vergaat het prins Friso? Volg hier het nieuws van alle bekende nieuwsbronnen.

Bovenstaande informatie is afkomstig van de vermelde bronnen. Deze website is niet verantwoordelijk voor de inhoud, de verantwoordelijkheid ligt bij de vermelde bron. Weergave van deze informatie is in het kader van de vrijheid van nieuwsgaring. Zie onze disclaimer en bepalingen over auteursrecht voor meer informatie.

Al het nieuws

Het nieuws

Wat zijn de actuele nieuwsberichten? Meer…

Nieuwszenders

Welke nieuwszenders hebben het laatste nieuws? Meer…

Nu

Wat is het nieuws van dit moment? Meer…

Laatste nieuws